Římskokatolická farnost Nová Hradečná

Historie filiálního kostela v Troubelicích

Se stavbou filiálního kostela v Troubelicích se začalo v roce 1842. 26. listopadu 1844 byl kostel vysvěcen k poctě Navštívení Panny Marie a patří do farnosti Nová Hradečná. V roce 1855 byly zakoupeny varhany a v roce 1869 nový zvon.

Jedná se o jednolodní stavu podélné dispozice s pětibokým kněžištěm krytá sedlovou střechou, nad závěrem zvábenou. Ke kněžišti přiléhá pravoúhlá přístavba sakristie. Fasády jsou členěny lizénovými rámy, prosvětleny okny se stlačeným obloukem, v průčelí jsou okna obdélná. Hranolová věž tvoří mírný rizalit, je ukončena stanovou střechou, ve vrcholu makovice s křížkem.


Farnost Libina:
libina.farnost.cz

Farnost Oskava:
oskava.farnost.cz


Charita Šternberk:
sternberk.caritas.cz