Římskokatolická farnost Nová Hradečná
Předchozí

MYŠLENKY NA MĚSÍC LEDEN

velehrad

TIMOTHY DOLAN

KNĚŽÍ PRO TŘETÍ TISÍCILETÍ

KARTUZIÁNSKÉ NAKLADATELSTVÍ BRNO 2016

ag

1. Dobrý správce si je vědom, jaké dary a jaké poklady má k dispozici. Uvědomuje si, že z nich musí neustále čerpat. My jsme správcové, a je snad vzácnější dar v zásobách našeho nitra než víra?
2. Ve víře nic není nemožné a slova jako úzkost, strach a nebezpečí ztrácejí význam, takže věřící člověk kráčí životem v klidu a pokojně, s hlubokou radostí.
3. Když chceme být dokonalí, nemusíme udělat nic víc, než dobře konat své každodenní povinnosti.
4. Poslušnost dělá vůli ohebnou. Dává člověku sílu ovládnout sebe sama, překonat lenost a odolávat pokušením. Poskytuje odvahu, s níž lze splnit i ty nejnáročnější úkoly.
5. Znát Ježíše, slyšet a milovat jej, důvěřovat mu, poslouchat ho a mít v nejhlubším nitru svého bytí podíl na jeho životě – to je náš cíl.
6. Pokud chcete Krista milovat a v této lásce setrvat, musíte s ním být, rozmlouvat s ním a naslouchat mu každý den.
7. V srdci křesťana bude pokoj a klid jedině tehdy, bude-li víra bdělá. Pokud víra spí, jsme v nebezpečí.
8. Víra znamená být připraven zemřít pro Krista, pro jeho přikázání, v přesvědčení, že taková smrt přináší život.
9. Naděje je dar, díky kterému můžeme jít dál, i když se nám zdá, že Ježíš usnul. Děkujme Bohu za velký dar naděje.
10. Dávej chudým a dáš sám sobě. To, co jsi odmítl dát druhým, si nebudeš moci ponechat.
11. Bůh od nás nikdy nechce něco, k čemu by nám nedal potřebnou milost. To nám dává naději a motivaci.
12. Co se nakonec počítá, není, kolikrát jsme uspěli nebo padli, ale jak jsme po pádu znovu začali.
13. Abychom někoho více milovali, musíme s ním nejdřív trávit čas. Bez modlitby nemůžeme růst v lásce ke Kristu.
14. Abychom přijali více a více světla Kristovy lásky, musíme očistit svůj život od hříchu. Proto musí být základní charakteristikou našeho vztahu s Pánem každodenní odumírání hříchu a růst v ctnostech.
15. Jedno z největších požehnání v životě je přítel, který se nám nebojí říct pravdu, i když bolí.
16. Nejúčinnější způsob, jak více milovat Krista, je každý den jej s čistým srdcem přijímat ve svatém přijímání.

Myšlenky byly sestaveny v Pastoračním domě Velehrad v Itálii
ve spolupráci s Arcibiskupským gymnáziem v Kroměříži.

Farnost Libina:
libina.farnost.cz

Farnost Oskava:
oskava.farnost.cz


Charita Šternberk:
sternberk.caritas.cz