Římskokatolická farnost Nová Hradečná

Úvodní stránka

Vítejte na stránkách římskokatolické farnosti Nová Hradečná!

Církev, kterou založil Ježíš Kristus je společenstvím Božího lidu, který putuje do Božího království, kde máme pravý domov. Každá farnost je část Božího lidu kolem farního kostela. Na těchto stránkách můžete nahlédnout do života farního společenství farnosti Nová Hradečná. Do farnosti patří lidé obcí Nová Hradečná (historicky Hradečná a Hradec), Troubelice, Troubelice Lazce, Lipinka a Pískov. Naše farnost se datuje od roku 1350, kostel v Hradečné již od roku 1250. Naše farnost patří do arcidiecéze olomoucké a děkanátu Šternberk.

Kalendář akcí

Nadcházející akce:


19. ledna 2018 (pátek) v 19.30 hodin

Srdečně zveme na 5. farní ples, který se koná v pátek 19. ledna 2018 v 19,30 hodin v Orlovně v Troubelicích.

Jízdní řád autobusu doplníme v lednu.


Více akcí v sekci „Připravuje se“

2. neděle v mezidobí (B)

téma neděle
téma neděle

Jan stál se dvěma ze svých učedníků. Pohlédl na Ježíše, jak jde kolem, a řekl:
„Hle, beránek Boží!“ Ti dva učedníci slyšeli, co říká, a šli za Ježíšem. Ježíš se obrátil a viděl, že jdou za ním. Zeptal se jich: „Co byste chtěli?“
Odpověděli mu: „Rabbi“ – to přeloženo znamená Mistře – „kde bydlíš?“
Řekl jim: „Pojďte a uvidíte!“

Viz Jan 1,35-42

Evangelium on-life

Na druhou neděli v mezidobí si v kostele na půl ucha (a možná znuděně) poslechneme starý známý úryvek, který bychom dokázali shrnout pár slovy třeba i o půlnoci. Opravdu ale stačí jen poslouchat? Zdá se totiž, že evangelista tu nepracuje pouze se slovem a zvukem, nýbrž i s obrazem. Jako šikovný… [Zobrazit celý text]


Na druhou neděli v mezidobí si v kostele na půl ucha (a možná znuděně) poslechneme starý známý úryvek, který bychom dokázali shrnout pár slovy třeba i o půlnoci. Opravdu ale stačí jen poslouchat? Zdá se totiž, že evangelista tu nepracuje pouze se slovem a zvukem, nýbrž i s obrazem. Jako šikovný kameraman zručně pracuje se zoomem a „zaostřuje“ pozornost svých posluchačů – „diváků“ nejdříve na oči Jana Křtitele, když ten pohlédl na Ježíše. Vzápětí sleduje Ježíšovy oči, jak vidí Janovy učedníky. Krátce nato nám přibližuje oči Janových učedníků, kteří uviděli, kde Ježíš bydlí, a nakonec se opět vrací k Ježíšovi a jeho pohledu na Šimona. Co má tato zvláštní hra pohledů znamenat? Asi nebude čistě náhodná, když jí evangelista věnuje tak velkou pozornost. Ani „zvuková stopa“, kterou k těmto pohledům přiřazuje, neodpovídá běžným klišé, na jaká jsme zvyklí.
Když Jan vidí Ježíše, vyslovuje poznání, ke kterému evidentně nestačí schopnosti fyzického zraku. Jeho pohled je pohledem víry. Jen proto, že věří, může v tom, kterého vidí, poznat Božího beránka.
Když Ježíš vidí, jak za ním kráčejí dva z Janových učedníků, nereaguje zdvořilostní frází, ale nečekanou (až drsnou) otázkou: „Co hledáte?“ (Tak zní originální text, nikoliv: „Co byste chtěli?“) Jeho oči vidí až na dno lidského srdce a ví, že člověk většinou hledá něco, místo toho aby hledal někoho. Proto dává tímto dvěma příležitost, aby i oni sami sáhli do svého nitra a vytáhli odtud pravdu o sobě.
Je vidět, že Janovi učedníci u svého učitele prošli dobrou školou. Už nehledají něco, co by je „naplňovalo“. To my jsme zvyklí hodnotit věci (práci, povinnosti, odpočinek, vztahy…) podle toho, zda nás „naplňují“, nebo „nenaplňují“. Jan jim ukázal, že mají hledat Někoho. Proto na Ježíšovu otázku odpovídají otázkou plnou pokory: „Mistře, kde bydlíš?“ Vyznávají, že od doby, kdy byl člověk vyhnán z ráje, toulá se jako bezdomovec a nemůže najít cestu do Otcova domu. Vnímají, že pokud je tento opravdu Božím beránkem, ukáže jim cestu a tam, kde bydlí on, najdou konečně svůj domov. A našli ho. I oni totiž očima víry uviděli, že tam, kde bydlí Ježíš, je Otcův dům, a tedy i jejich domov.
Ježíšův pohled, kromě toho, že proniká až na dno lidského srdce, vidí i to, čím člověk sice ještě není, ale k čemu je povolán. Proto, když vidí Šimona, může mu říct: „Ty jsi Petr (Skála).“ Běžný pohled vidí jen vychloubačného chlápka s roztřesenými koleny. Ježíšův pohled vidí Skálu, která bude dávat jistotu i svým bratrům (viz Lk 22, 32). Kdo dovolí, aby na něm spočinul Kristův pohled, kdo neuhne zrakem, když se jeho a Ježíšův pohled střetnou, najde pravdu o sobě, najde svůj domov a najde cestu k němu.

Zdroj: http://www.paulinky.cz

Změny na webu:

08. 01. 2018

  • Velká aktualizace vzhledu

17. 12. 2017

10. 12. 2017

03. 09. 2017

18. 08. 2017

[ Načíst další... ]

Farnost Libina:
libina.farnost.cz

Farnost Oskava:
oskava.farnost.cz


Charita Šternberk:
sternberk.caritas.cz