Římskokatolická farnost Nová Hradečná

Úvodní stránka

Vítejte na stránkách římskokatolické farnosti Nová Hradečná!

Církev, kterou založil Ježíš Kristus je společenstvím Božího lidu, který putuje do Božího království, kde máme pravý domov. Každá farnost je část Božího lidu kolem farního kostela. Na těchto stránkách můžete nahlédnout do života farního společenství farnosti Nová Hradečná. Do farnosti patří lidé obcí Nová Hradečná (historicky Hradečná a Hradec), Troubelice, Troubelice Lazce, Lipinka a Pískov. Naše farnost se datuje od roku 1350, kostel v Hradečné již od roku 1250. Naše farnost patří do arcidiecéze olomoucké a děkanátu Šternberk.

Kalendář akcí

Nadcházející akce:


2. března 2019 (sobota) ve 14 hodin

Římskokatolická farnost Nová Hradečná zve na duchovní obnovu, která se uskuteční v sobotu 2. března v Troubelicích v Orlovně. Začátek obnovy je ve 14 hodin. Duchovní obnovu povede sestra Doubravka z Kongregace sester Matky Božího milosrdenství. Obnova bude zakončena mší svatou za smíření v 18 hodin. Během duchovní obnovy bude možnost přistoupit ke svátosti smíření. Vstup volný.


17. března 2019 (neděle)

Postní doba se pomalu blíží. Farnost Dolní Němčí i letos nabízí pastorační aktivitu pro toto období přípravy na velikonoce."Postní kapky" jsou každodenní inspirace, které mohou "osvěžit" tvůj život.

  • Myšlenky papeže Františka z katechezí o Desateru
  • Liturgická modlitba pro daný den
  • Biblický citát s inspirativní myšlenkou
  • Nedělní liturgické texty a zamyšlení

Prostřednictvím mobilní aplikace, e-mailu nebo webových stránek můžeš každý den dostat krátké inspirace. Více na www.postnikapky2019.maweb.eu Věříme, že Ti tyto impulzy pomohou dobře prožít postní dobu a dobře se připravit na přijetí svátosti smíření před velikonočními svátky.


Více akcí v sekci „Připravuje se“

6. neděle v mezidobí (C)

Evangelium on-life

Když Ježíš vyvolil dvanáct apoštolů, sestoupil (s hory) a zastavil se na rovině. A s ním velký zástup jeho učedníků a velké množství lidu z celého Judska, z Jeruzaléma i z tyrského a sidónského pobřeží. Ježíš se zahleděl na své učedníky a řekl: „Blahoslavení, vy chudí, neboť vaše je Boží králov… [Zobrazit celý text]

Když Ježíš vyvolil dvanáct apoštolů, sestoupil (s hory) a zastavil se na rovině. A s ním velký zástup jeho učedníků a velké množství lidu z celého Judska, z Jeruzaléma i z tyrského a sidónského pobřeží. Ježíš se zahleděl na své učedníky a řekl: „Blahoslavení, vy chudí, neboť vaše je Boží království. Blahoslavení, kdo nyní hladovíte, neboť budete nasyceni. Blahoslavení, kdo nyní pláčete, neboť se budete smát. Blahoslavení jste, když vás budou lidé nenávidět, když vás vyloučí (ze svého středu), potupí a vaše jméno vyškrtnou jako prokleté kvůli Synu člověka. Radujte se v ten den a jásejte, máte totiž v nebi velkou odměnu; vždyť stejně se chovali jejich předkové k prorokům. Ale běda vám, boháči, neboť (už) máte své potěšení. Běda vám, kdo jste nyní nasycení, neboť budete hladovět. Běda vám, kdo se nyní smějete, neboť budete naříkat a plakat. Běda, když vás budou všichni lidé chválit; vždyť stejně se chovali jejich předkové k falešným prorokům.“

(Lk 6,17.20-26)

Zcela přirozenou součástí každého člověka na této zemi je vyhýbat se všemu, co nám způsobuje bolest tělesnou nebo duševní. A pokud už tomu nejde zabránit, tak hledat „léky“, které vnesou do našich dní trochu světla a dobré nálady. Kdo by něco takového neznal.

Kristus vykonal zázraky, když nasytil hladové, uzdravil nemocné, vzkřísil mrtvé a vrátil je jejich plačící rodině. Dovedl odstranit jakékoli těžkosti, které do našich životů přináší bolest a strádání. Jeho pomoc ale nebyla trvalá. Chléb jím zázračně rozmnožený byl jednou sněden, lidé uzdraveni a vzkříšeni jednoho dne zemřeli. Slzy, které svými činy osušil, se jednou opět spustily.

Trvalé řešení a ukončení našich starostí a trápení není zde v tomto světě, ale tam, kde je Bůh, a nastane ve chvíli jeho návratu. V okamžiku, kdy vstoupíme do společenství Nejsvětější Trojice. Tehdy, až tehdy nebude slz, hladu, bolestí duše a čehokoli jiného.

Do té doby máme dvě možnosti: sami hledat řešení útěkem k čemukoli, co nás na chvíli zabaví a přinese nám chvilkovou úlevu, nebo trpělivě ve své bolesti čekat, protože skutečné řešení přináší Hospodin. Nic jiného a nikdo jiný.

Cestou spásy tak může být paradoxně cesta pokorného setrvávání v nejrůznějších, byť drobných těžkostech, a neutíkat do zapomnění skrze nabídky tohoto světa. Jen v bolesti si člověk uvědomuje touhu po skutečném nasycení, jako by cítil, že na každé zranění jeho duše existuje lék, a tuší, kde a u koho se nalézá. A trpělivostí svou touhu rozněcuje.

Až budeme plakat či hladovět po lásce, zkusme tyto události vnímat jako pozvání z nebe od Boha k růstu naděje. Jako pootevřené dveře, kterými k nám do našich ran proudí léčivé paprsky Boží lásky, jež se nezadržitelně blíží. Kdo ví – snad už brzy uzdraví i nás.

Autorem tohoto zamyšlení je trvalý jáhen Ing. Martin Lejsal .

Zdroj: http://www.paulinky.cz


Farnost Libina:
libina.farnost.cz

Farnost Oskava:
oskava.farnost.cz


Charita Šternberk:
sternberk.caritas.cz