Římskokatolická farnost Nová Hradečná

Úvodní stránka

Vítejte na stránkách římskokatolické farnosti Nová Hradečná!

Církev, kterou založil Ježíš Kristus je společenstvím Božího lidu, který putuje do Božího království, kde máme pravý domov. Každá farnost je část Božího lidu kolem farního kostela. Na těchto stránkách můžete nahlédnout do života farního společenství farnosti Nová Hradečná. Do farnosti patří lidé obcí Nová Hradečná (historicky Hradečná a Hradec), Troubelice, Troubelice Lazce, Lipinka a Pískov. Naše farnost se datuje od roku 1350, kostel v Hradečné již od roku 1250. Naše farnost patří do arcidiecéze olomoucké a děkanátu Šternberk.

Informace ohledně výmalby kostela sv. Vavřince v Nové Hradečné

Milí farníci a lidé dobré vůle,

náš farní kostel sv. Vavřince v Nové Hradečné je místem, kde přebývá Bůh.

     Kostel nám také slouží jako místo, kde se setkáváme při mši svaté s Bohem a spolu navzájem. Slouží také všem lidem, kteří se přichází rozloučit se zemřelým, slouží při udílení svátosti křtu, svátosti manželství, ale také pro konání duchovních koncertů a jiných setkání. Je otevřený všem lidem, a tím také všem slouží.

     Většina z Vás jistě zaznamenala, že více jak po 40 letech započala výmalba interiéru našeho kostela sv. Vavřince v Nové Hradečné.  Důvodem našeho rozhodnutí je existence možnosti využití současných dotací jako je např. dotace z Ministerstva kultury ČR, ČEZU, obcí a příznivé ceny za provedení díla. Kostel je nemovitou kulturní památkou a to si vyžaduje zvýšenou náročnost při realizaci díla. Celková cena za celou výmalbu interiéru (včetně lešení) je 630 168,- vč. DPH.

Máme požádáno:    

o dotaci z Ministerstva kultury ČR      ve výši 130 000    (dotaci jsme získali )

o dotaci z ČEZU                                  ve výši 300 000    (dotace není zatím potvrzena )

o dotaci z Obce Nová Hradečná          ve výši  40 000     (dotaci jsme získali)

o dotaci z Obce Lipinka                       ve výši  10 000     (dotace je přislíbena)

     Z výše uvedeného vyplývá, že bude potřeba na naši farní spoluúčast a dofinancování celého díla částka ve výši 450 000,-

     Tímto Vás prosíme, abyste pomohli s financováním tohoto velkého díla. Prosíme Vás, předejte tento list i těm, kteří nejsou z naší farnosti, nebo z naší farnosti jsou, ale mezi nás pravidelně nepřichází, a měli v našem farním kostele před lety křest, svatbu nebo přichází do kostela na pohřeb. Prosíme, osobně je požádejte o finanční pomoc. Výmalba kostela se dělá jednou za půl století.

Finanční prostředky můžete zasílat na účet Římskokatolické farnosti Nová Hradečná: 1803456399/0800, variabilní symbol: 17100

      Finanční dar můžete zároveň v zalepené obálce s uvedeným textem na obálce „NA VÝMALBU“ předávat otci Karlovi nebo členům ER Mgr. Aleši Veselíkovi, Bohuslavu Smrčkovi, Mgr. Tomáši Polákovi. Na požádání Vám vystavíme potvrzení o daru.

      Děkujeme Vám všem za pomoc. Jedná se přece o výmalbu našeho farního kostela. O finanční stránce Vás budeme pravidelně informovat. Již nyní Vám děkujeme za pomoc a spolupráci.                               

              Otec Karel Janečka a členové ekonomické rady farnosti Nová Hradečná

Kalendář akcí

Nadcházející akce:


2. července 2017 (neděle) v 11 hodin

Slavnost ke 110. výročí posvěcení sochy Panny Marie Immaculaty v Troubelicích. Začátek mší svatou v 11 hodin v kostele Navštívení Panny Marie. Doprovázet bude krojovaný mužský sbor z Hradčovic.


16. července 2017 (neděle)

My, farníci nejen z Nové Hradečné, Libiny a Oskavy pořádáme 4. letní křesťanský tábor pro děti ve věku od 6-ti do 12 let v termínu 16. - 22. července 2017. Letos na grandiózní faře ve Velkých Losinách, která, ač tak nemusí na první pohled vypadat, skýtá nesčetná záhadná tajemství. Chcete se dozvědět jaká? Neváhejte podat přihlášku otci Karlovi Janečkovi nebo pí. Ludmile Hájkové v Nové Hradečné. Letošní téma je inspirované knižní sérií Letopisy Narnie od známého křesťanského spisovatele C. S. Lewise. Těšíme se na Vás!

Přihláška: Přihláška.pdf
Propozice: Informace.pdf


Více akcí v sekci „Připravuje se“

12. neděle v mezidobí (A)

téma neděle
téma neděle

Nebojte se lidí. Nic není tak tajného, že by to nebylo odhaleno, a nic skrytého, že by to nebylo poznáno.
(...)
Nebojte se... Máte větší cenu než všichni vrabci.

Viz Mt 10,26-33

Evangelium on-life

Není divu, že Ježíš má poměrně málo následovníků. Také my, kteří ho následujeme, občas přemýšlíme, jestli se vyplatí přiznat se k němu před lidmi, nebo zda by se víc hodilo zapřít ho. Není se co divit. Vždyť jaké „nelogické“ odpovědi dává na naše strachy a obavy?! Nebojte se… nic není tak tajné… [Zobrazit celý text]

Není divu, že Ježíš má poměrně málo následovníků. Také my, kteří ho následujeme, občas přemýšlíme, jestli se vyplatí přiznat se k němu před lidmi, nebo zda by se víc hodilo zapřít ho. Není se co divit. Vždyť jaké „nelogické“ odpovědi dává na naše strachy a obavy?!

Nebojte se… nic není tak tajného, že by to nebylo odhaleno, a nic skrytého, že by to nebylo poznáno. – O čem nás to chce přesvědčit? Vždy my přece úporně usilujeme o pravý opak. Spolehlivé mašinky ke skartování dokumentů, spolehlivé programy na mazání a čistění paměti v počítači, spolehlivé šifrování hesel, spolehlivá ochrana osobních údajů, až po spolehlivě neznámého zpovědníka v spolehlivě tmavé zpovědnici („Aby si náhodou něco o mně nepomyslel!“).

A nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo… – O co raději bychom slyšeli: „Už se nemusíte bát choroby ani staroby, protože existují spolehlivé preventivní prohlídky, estetické chirurgické zákroky, omlazovací kosmetické programy…“ Ježíš místo toho, aby utišil naše obavy o tělo, ještě přidává i obavy o duši. Spíše se bojte toho, který může zahubit v pekle duši i tělo. Ale pozor, nekáže nestarat se o tělo a všímat si jen duše! Zdůrazňuje, že je třeba chránit se všeho, co ubližuje nejen duši, ale i tělu, které je určeno ke vzkříšení.

Nebojte se... ani jeden vrabec nespadne bez vědomí vašeho Otce. – Ani toto ujištění nám nezní zvlášť nadějně. Raději bychom slyšeli pouze tu první část: „Nebojte se, nic se vám nestane.“ No Ježíš neslibuje jednoduchý život bez nebezpečenství a těžkostí. Zdůrazňuje, že náš nebeský Otec o všem ví, a to nám má stačit. Zvláštní záruka?! Je nepochopitelná pro toho, kdo vidí v Bohu obávaného kontroléra cestovních lístků na životní cestě. Ale je jasná a spolehlivá pro toho, kdo v něm vidí milujícího Otce.

Zdroj: http://www.paulinky.cz

Změny na webu:

17. 4. 2017

30. 3. 2017

19. 2. 2017

5. 2. 2017

20. 1. 2017

12. 1. 2017

[Zobrazit více změn]

13. 12. 2016

26. 10. 2016

4. 10. 2016

30. 6. 2016

24. 6. 2016

11. 6. 2016

12. 5. 2016

  • Přidány fotky ze mše svaté za motorkáře a žehnání motorkářům v Libině

28. 4. 2016

22. 4. 2016

20. 4. 2016

7. 4. 2016

27. 3. 2016

25. 3. 2016

  • Přidány video přání veselích Velikonoc od dětí z Haiti do sekce „Adopce“

23. 3. 2016

21. 3. 2016

15. 3. 2016

  • Přidáno nové video ze svěcení varhan v Nové Hradečné do sekce „Média“

14. 3. 2016

9. 3. 2016

1. 3. 2016

14. 2. 2016

25. 1. 2016

Den: Středa
28.6.2017

Svátek slaví:

Lubomír /
sv. Irenej (Lubomír)

Administrace:

Farní listy:

» zde «

Pořad bohoslužeb:

» zde «

Tábor:

» informace «
» diskuse «

Chvály:

» informace «

» soukr. diskuse «

Mládež


» děkanát «

Farnost Libina:
libina.farnost.cz

Farnost Oskava:
oskava.farnost.cz


Charita Šternberk:
sternberk.caritas.cz

Počítadlo návštěv:
Dnes: 1
Týden: 104
Měsíc: 864
Dohromady: 80357
IP adres: 15289