Římskokatolická farnost Nová Hradečná

Úvodní stránka


Informace o Krakově

Vítejte na stránkách římskokatolické farnosti Nová Hradečná!

Církev, kterou založil Ježíš Kristus je společenstvím Božího lidu, který putuje do Božího království, kde máme pravý domov. Každá farnost je část Božího lidu kolem farního kostela. Na těchto stránkách můžete nahlédnout do života farního společenství farnosti Nová Hradečná. Do farnosti patří lidé obcí Nová Hradečná (historicky Hradečná a Hradec), Troubelice, Troubelice Lazce, Lipinka a Pískov. Naše farnost se datuje od roku 1350, kostel v Hradečné již od roku 1250. Naše farnost patří do arcidiecéze olomoucké a děkanátu Šternberk.

Kalendář akcí

Nadcházející akce:


26. května 2016 (čtvrtek) v 17 hodin

Mše svatá a Eucharistický průvod z Nové Hradečné do Troubelic v 17 hodin.


29. května 2016 (neděle) v 10 hodin

Troubelické hody a svěcení nového obětního stolu. Při slavnosti svěcení obětního stolu budou do obětního stolu vloženy ostatky svatého Jana Pavla Druhého.


Více akcí v sekci „Připravuje se“

Nový kamenný obětní stůl a ambon do kostela Navštívení Panny Marie v Troubelicích

Do výběrového řízení byly pozvány - osloveny čtyři kamenické firmy. Dle komise na základě ceny a materiálu byla vybrána firma HPR kámen, s. r. o. z Nedachlebic. Materiál na zhotovení obětního stolu a ambonu byl po úvaze vybrán světlý kanfanar. Celková cena (nákup kamene na Istrii v Chorvatsku a jeho dovoz, opracování, převezení do kostela a montáž) včetně DPH činí: obětní stůl 110.000,- a ambon 70.000,- Kč. Za studie, návrhy, vyhotovení zadávacího protokolu a další administrativní úkony zaplatíme panu Ing. arch. Josefu Opatřilovi 10.000,- Kč. Celková cena je ve výši 190.000,- Kč.

Svěcení obětního stolu je Arcibiskupstvím olomouckým potvrzeno na neděli 29. května v 10 hodin – na Troubelické hody. (Svátek Navštívení Panny Marie je v úterý 31. května.) Při slavnosti svěcení obětního stolu budou do obětního stolu vloženy ostatky svatého Jana Pavla Druhého. Prosíme vás o pomoc při financování tohoto díla. O darování finančního daru je možné vystavit potvrzení. Finanční dar je také možné předat otci Pavlovi nebo převodem na farní účet – 1803456399/0800 s variabilním symbolem 2016. Do dnešního dne je shromážděno 76.400,- Kč. Seznam dárců - donátorů bude vložen na památku a na poděkování do obětního stolu.

Slavnost Nejsvětějši Trojice (C)

téma neděle
téma neděle

Hospodin mě vlastnil na počátku svých plánů, od pradávna před svými skutky. Od věčnosti jsem utvořena, od začátku, dříve, než povstala země. [...] ... den co den jsem byla jeho potěšením, před ním jsem si v každou dobu hrála, hrála jsem si na okruhu jeho země, rozkoší mi bylo stýkat se s lidmi.
Viz Př 8,22-31

Evangelium on-life

Explicitní vyjádření o jediném Bohu ve třech osobách bychom ve Starém zákoně hledali marně. Nejsou tam. K této celé pravdě (viz Jan 16,13) je možné dospět jedině skrze Ježíše Krista a v Duchu pravdy , kterého on přislíbil i poslal. Kdybychom v zosobněné Boží moudrosti, o níž mluví Kn… [Zobrazit celý text]

Explicitní vyjádření o jediném Bohu ve třech osobách bychom ve Starém zákoně hledali marně. Nejsou tam. K této celé pravdě (viz Jan 16,13) je možné dospět jedině skrze Ježíše Krista a v Duchu pravdy , kterého on přislíbil i poslal. Kdybychom v zosobněné Boží moudrosti, o níž mluví Kniha Přísloví, chtěli stoprocentně identifikovat osobu Syna, „v němž bylo stvořeno všechno na nebi i na zemi“ (viz Kol 1,16), určitě bychom se na starozákonním biblickém textu dopustili nenáležitého násilí. Přece však už tento starozákonní úryvek z Knihy Přísloví jasně naznačuje, že Bůh, který se nám zjevuje a dává, není věčná samota. Naopak, vztah s někým druhým je jeho odvěkým potěšením , a proto Bůh ve své podstatě nemůže být sám. Jeho potěšení však nekončí u něj, ale rozdává se lidem. Ačkoli si Bůh sám (t.j. nikoliv sám, ale ve třech osobách) vystačí, přece jeho moudrost nachází rozkoš v přebývání mezi lidmi . Otázkou je, zda i lidé hledají a nacházejí svou rozkoš a potěšení ve společenství s Bohem a mezi sebou navzájem.

Zdroj: http://www.paulinky.cz

Sbíráme poštovní známky - pomoc misijím

Sbíráme poštovní známky.pdf

Změny na webu:

12. 5. 2016

  • Přidány fotky ze mše svaté za motorkáře a žehnání motorkářům v Libině

28. 4. 2016

22. 4. 2016

20. 4. 2016

[Zobrazit více změn]

7. 4. 2016

27. 3. 2016

25. 3. 2016

  • Přidány video přání veselích Velikonoc od dětí z Haiti do sekce „Adopce“

23. 3. 2016

21. 3. 2016

15. 3. 2016

  • Přidáno nové video ze svěcení varhan v Nové Hradečné do sekce „Média“

14. 3. 2016

9. 3. 2016

1. 3. 2016

14. 2. 2016

25. 1. 2016

27. 12. 2015

24. 11. 2015

23. 11. 2015

  • Přidáno nové video o Nové Hradečné do sekce „Média“

21. 11. 2015

18. 11. 2015

4. 11. 2015

9. 10. 2015

30. 9. 2015

21. 9. 2015

16. 9. 2015

7. 9. 2015

29. 8. 2015

15. 8. 2015

Den: Úterý
24.5.2016

Svátek slaví:

Jana /
sv. Vincent Lerinský

Administrace:

Farní listy:

» zde «

Pořad bohoslužeb:

» zde «

Rezervace fary:

» rezervace «

Tábor:

» wiki «

» diskuse «

Chvály:

» informace «

» soukr. diskuse «

Mládež


» děkanát «


» SDM Krakov « » diskuse « » informace «

Farnost Libina:
libina.farnost.cz

Farnost Oskava:
oskava.farnost.cz


Charita Šternberk:
sternberk.caritas.cz

Počítadlo návštěv:
Dnes: 10
Týden: 107
Měsíc: 1078
Dohromady: 65490
IP adres: 12047