Římskokatolická farnost Nová Hradečná

Úvodní stránka

Vítejte na stránkách římskokatolické farnosti Nová Hradečná!

Církev, kterou založil Ježíš Kristus je společenstvím Božího lidu, který putuje do Božího království, kde máme pravý domov. Každá farnost je část Božího lidu kolem farního kostela. Na těchto stránkách můžete nahlédnout do života farního společenství farnosti Nová Hradečná. Do farnosti patří lidé obcí Nová Hradečná (historicky Hradečná a Hradec), Troubelice, Troubelice Lazce, Lipinka a Pískov. Naše farnost se datuje od roku 1350, kostel v Hradečné již od roku 1250. Naše farnost patří do arcidiecéze olomoucké a děkanátu Šternberk.

Kalendář akcí

Nadcházející akce:


24. února 2017 (pátek)

Víkend On/Off na faře v Libině

Speciálně pro ty z vás ve věku 13 - 18 let.

Začátek mší sv. v 18:30 ve farním kostele v Libině. Je možné přijet už dřív a to od 16:30. Konec v neděli oběděm.

S sebou spacák, papuče, Bibli, něco na psaní, Pohodlné oblečení dovnitř, sportovní(zimní) oblečení na ven (hra bude určitě venku),  Hygienické potřeby, buchtu nebo něco do společné kuchyně, dobrou náladu a kamarády s sebou :), účastnický poplatek.

Kdyby měl někdo problém s penězi, cestou tam i zpět, volejte pište, mailujte určitě to vyřešíme.

Na co se můžete těšit: Na zajímavá témátka, hry, společnou modlitbu, pokec, nové kamarády a hlavně na to, že to bude dobře strávený víkend :) 


Více akcí v sekci „Připravuje se“

7. neděle v mezidobí (A)

téma neděle
téma neděle

Když tě někdo udeří na pravou tvář, nastav mu i druhou; a tomu, kdo se chce s tebou soudit a vzít tvé šaty, tomu nech i plášť; a když tě někdo nutí, abys ho doprovázel jednu míli, jdi s ním dvě. Tomu, kdo tě prosí, dej a od toho, kdo si chce od tebe vypůjčit, se neodvracej.
[...]
Tak budete syny svého nebeského Otce.
[...]
Buďte dokonalí, jako je dokonalý váš nebeský Otec.

Viz Mt 5,38-48

Evangelium on-life

Evangelium 7. neděle v mezidobí je ještě pořád pokračováním Ježíšovy řeči na hoře, která se začala blahoslavenstvími (viz evangelium 4. neděle v mezidobí). Celou tuto velkou Ježíšovu řeč pak evangelista Matouš končí slovy, která však v nedělní liturgii nezazní: „Ježíš skončil tyto řeči, žasly zást… [Zobrazit celý text]

Evangelium 7. neděle v mezidobí je ještě pořád pokračováním Ježíšovy řeči na hoře, která se začala blahoslavenstvími (viz evangelium 4. neděle v mezidobí). Celou tuto velkou Ježíšovu řeč pak evangelista Matouš končí slovy, která však v nedělní liturgii nezazní: „Ježíš skončil tyto řeči, žasly zástupy nad jeho učením. Učil je totiž jako ten, kdo má moc, a ne jako jejich učitelé Zákona“ (Mt 7,28-29). Není nepravděpodobné, že právě úžas nad Ježíšovým učením a mocí byl pro mnohé Ježíšovy posluchače první a základní pohnutkou k tomu, aby mu naslouchali a šli za ním. Od tohoto prvotního úžasu ale mnozí z nich postupně dospěli k víře, takže se z anonymních posluchačů stali učedníky a nakonec i svědky. I pro nás může být úžas nad Ježíšovým učením dobrým východiskem k tomu, abychom nově porozuměli jeho slovům.

Oproti žasnoucím zástupům z Galileje, Desetiměstí, Jeruzaléma, Judska i Zajordánska (viz Mt 4,25) však máme jednu velkou výhodu. Na rozdíl od nich známe nejen závěr Ježíšovy řeči na hoře, ale je nám znám celý příběh života Ježíše z Nazaretu. A právě ve světle jeho velikonočního tajemství se nám ve vysvětlení přikázání Mojžíšova zákona velmi zajímavě rýsuje Ježíšův jasný portrét. Při pohledu na něj zároveň chápeme plný význam Ježíšových slov o tom, že nepřišel Zákon zrušit, nýbrž naplnit (viz Mt 5,17 – evangelium 6. neděle v mezidobí). Při slovech „ Neodporujte zlému “ se nám určitě vybaví Ježíšova reakce na Jidášův pozdrav a na příchod ozbrojených vojáků v Getsemanské zahradě (viz Mt 26,47-56). Výrok „ Když tě někdo udeří na pravou tvář, nastav mu i druhou “ nám jistě připomene postavu Hospodinova služebníka, jenž si neskryl tvář před hanou a slinou, ale nastavil své líce těm, co rvali jeho vous (srov. Iz 50,6; Mt 27,30). Při vyzvání „ Tomu, kdo se chce s tebou soudit a vzít tvé šaty, tomu nech i plášť “ nemůžeme nepomyslet na to, jak si vojáci pod křížem dělili Ježíšovy šaty a házeli los o jeho oděv (viz Mt 27,35; Jan 19,23-24). Pobídka doprovodit na cestě člověka, který to potřebuje, nám připomene toho, jenž nelpěl na své rovnosti s Bohem, ale zřekl se sebe sama, stal se podobný lidem (srov. Flp 2,6-8) a spolu s nimi kráčel životem. Výzva dávat těm, kteří o něco prosí , nám představuje toho, jenž svobodně a dobrovolně položil svůj život za život světa (viz Jan 10,17-18; Jan 6,51). A konečně modlitba za pronásledovatele a nepřátele je typická pro toho, jenž se na kříži modlil za své popravčí (viz Lk 23,23). Od úžasu nad tím, že ten, kdo přichází s touto interpretací Mojžíšova zákona, je opravdu Syn nebeského Otce, je pak už jen krok k tomu, abychom jej napodobovali, a stávali se tak dokonalými, jako je dokonalý náš nebeský Otec .

Zdroj: http://www.paulinky.cz

Změny na webu:

19. 2. 2017

5. 2. 2017

20. 1. 2017

12. 1. 2017

[Zobrazit více změn]

13. 12. 2016

26. 10. 2016

4. 10. 2016

30. 6. 2016

24. 6. 2016

11. 6. 2016

12. 5. 2016

  • Přidány fotky ze mše svaté za motorkáře a žehnání motorkářům v Libině

28. 4. 2016

22. 4. 2016

20. 4. 2016

7. 4. 2016

27. 3. 2016

25. 3. 2016

  • Přidány video přání veselích Velikonoc od dětí z Haiti do sekce „Adopce“

23. 3. 2016

21. 3. 2016

15. 3. 2016

  • Přidáno nové video ze svěcení varhan v Nové Hradečné do sekce „Média“

14. 3. 2016

9. 3. 2016

1. 3. 2016

14. 2. 2016

25. 1. 2016

Den: Pondělí
20.2.2017

Svátek slaví:

Oldřich /
sv. Nikefor

Administrace:

Farní listy:

» zde «

Pořad bohoslužeb:

» zde «

Tábor:

» diskuse «

Chvály:

» informace «

» soukr. diskuse «

Mládež


» děkanát «


» SDM Krakov « » diskuse « » informace «

Farnost Libina:
libina.farnost.cz

Farnost Oskava:
oskava.farnost.cz


Charita Šternberk:
sternberk.caritas.cz

Počítadlo návštěv:
Dnes: 0
Týden: 36
Měsíc: 618
Dohromady: 76559
IP adres: 14448