Římskokatolická farnost Nová Hradečná

Úvodní stránka

Vítejte na stránkách římskokatolické farnosti Nová Hradečná!

Církev, kterou založil Ježíš Kristus je společenstvím Božího lidu, který putuje do Božího království, kde máme pravý domov. Každá farnost je část Božího lidu kolem farního kostela. Na těchto stránkách můžete nahlédnout do života farního společenství farnosti Nová Hradečná. Do farnosti patří lidé obcí Nová Hradečná (historicky Hradečná a Hradec), Troubelice, Troubelice Lazce, Lipinka a Pískov. Naše farnost se datuje od roku 1350, kostel v Hradečné již od roku 1250. Naše farnost patří do arcidiecéze olomoucké a děkanátu Šternberk.

Kalendář akcí

Nadcházející akce:


20. ledna 2017 (pátek)

IV. Farní ples


Více akcí v sekci „Připravuje se“

26. neděle v mezidobí (C)

téma neděle
téma neděle

Toto praví všemohoucí Pán: „Běda těm, kdo si zpupně žijí na Sióně, bezstarostně na samařské hoře! Léhají na ložích ze slonoviny, hoví si na divanech, jídají jehňata ze stáda a telata vykrmená v chlévě. Prozpěvují si za zvuku harfy, vymýšlejí si jako David hudební nástroje. Z misek pijí víno, nejlepším olejem se natírají, ale nad Josefovou zkázou se netrápí. Proto nyní půjdou v čele vyhnanců do zajetí, skončí jásot povalečů!“
Am 6,1a.4-7

Evangelium on-life

Izraelský národ si v Amosově době rád přisuzoval označení „dům Josefův“ (viz Am 5,6). Hrdě se hlásil k svému praotci, který to v Egyptě dotáhl až na správce faraónova majetku. Lidé však už zapomněli na to, že Josefa do egyptského otroctví prodali právě jeho vlastní bratři. Titul „dům Josefův“ by j… [Zobrazit celý text]

Izraelský národ si v Amosově době rád přisuzoval označení „dům Josefův“ (viz Am 5,6). Hrdě se hlásil k svému praotci, který to v Egyptě dotáhl až na správce faraónova majetku. Lidé však už zapomněli na to, že Josefa do egyptského otroctví prodali právě jeho vlastní bratři. Titul „dům Josefův“ by je totiž měl zavazovat především k péči o ty, kdo trpí nouzi (srov. Gen 41,46-49.53-57), oni však činí pravý opak[1]. Prorok Amos nešetří ironií. Nazývá je povaleči a připomíná jim, jak jsou směšní oproti Davidovi , kterého by chtěli napodobovat. David se nestyděl činit pokání a prosit o odpuštění, když se dopustil bezpráví (srov. 2 Sam 12,1-14). Oni si však ještě bezstarostně hoví ve své nepravosti.

Ani Ježíš nešetří ironií. Ukazuje svým posluchačům, že každý, kdo se pokouší utišit hlad svého srdce po pravé lásce bohatstvím, přepychem a pohodlím, je stejně směšný, jako boháč, který chce uhasit svou nepředstavitelnou žízeň tak, že si nechá ovlažit pouze jazyk konečkem prstu omočeným ve vodě.

[1] Srov. Der Grosse Sonntags-Schott, Freiburg – Basel – Wien, Herder 1975, s. 1365.

Zdroj: http://www.paulinky.cz

Sbíráme poštovní známky - pomoc misijím

Sbíráme poštovní známky.pdf

Změny na webu:

30. 6. 2016

24. 6. 2016

11. 6. 2016

12. 5. 2016

  • Přidány fotky ze mše svaté za motorkáře a žehnání motorkářům v Libině

28. 4. 2016

[Zobrazit více změn]

22. 4. 2016

20. 4. 2016

7. 4. 2016

27. 3. 2016

25. 3. 2016

  • Přidány video přání veselích Velikonoc od dětí z Haiti do sekce „Adopce“

23. 3. 2016

21. 3. 2016

15. 3. 2016

  • Přidáno nové video ze svěcení varhan v Nové Hradečné do sekce „Média“

14. 3. 2016

9. 3. 2016

1. 3. 2016

14. 2. 2016

25. 1. 2016

Den: Sobota
1.10.2016

Svátek slaví:

Igor /
sv. Terezie od Dítěte Ježíše

Administrace:

Farní listy:

» zde «

Pořad bohoslužeb:

» zde «

Chvály:

» informace «

» soukr. diskuse «

Mládež


» děkanát «


» SDM Krakov « » diskuse « » informace «

Farnost Libina:
libina.farnost.cz

Farnost Oskava:
oskava.farnost.cz


Charita Šternberk:
sternberk.caritas.cz

Počítadlo návštěv:
Dnes: 3
Týden: 208
Měsíc: 3
Dohromady: 71588
IP adres: 13309