Římskokatolická farnost Nová Hradečná

Úvodní stránka

Vítejte na stránkách římskokatolické farnosti Nová Hradečná!

Církev, kterou založil Ježíš Kristus je společenstvím Božího lidu, který putuje do Božího království, kde máme pravý domov. Každá farnost je část Božího lidu kolem farního kostela. Na těchto stránkách můžete nahlédnout do života farního společenství farnosti Nová Hradečná. Do farnosti patří lidé obcí Nová Hradečná (historicky Hradečná a Hradec), Troubelice, Troubelice Lazce, Lipinka a Pískov. Naše farnost se datuje od roku 1350, kostel v Hradečné již od roku 1250. Naše farnost patří do arcidiecéze olomoucké a děkanátu Šternberk.

Kalendář akcí

Nadcházející akce:


24. března 2018 (sobota)

Animátoři Šternberského děkanátu zvou všechny mladé od 13 let na Děkanátní setkání mládeže v Újezdu u Uničova. Od 9 do 18 hodin. Cena je 60kč.


13. dubna 2018 (pátek) v 18 hodin

Extrém - děkanátní výsadek je akce pro všechny, kteří mají rádi túry (noční), dobrodružství a nebojí se zajímavých úkolů.

Účastníci budou rozděleni do skupin podle úrovní obtížnosti dle vlastního uvážení.

PŘIHLÁSIT SE můžete (nejlépe do 9.4!!!) na tomto odkaze: https://goo.gl/forms/pjaWIVFjCPhs2sOE3

Facebook


Více akcí v sekci „Připravuje se“

5. neděle postní (B)

téma neděle
téma neděle

Evangelium on-life

Mezi těmi, kdo přišli do Jeruzaléma jako poutníci, aby se o svátcích zúčastnili bohoslužeb, byli i někteří pohané. Ti přišli k Filipovi, který byl z galilejské Betsaidy, a prosili ho: „Pane, rádi bychom viděli Ježíše.“ Filip šel a řekl to Ondřejovi; Ondřej a Filip pak šli a pověděli to Jež… [Zobrazit celý text]

Mezi těmi, kdo přišli do Jeruzaléma jako poutníci, aby se o svátcích zúčastnili bohoslužeb, byli i někteří pohané. Ti přišli k Filipovi, který byl z galilejské Betsaidy, a prosili ho: „Pane, rádi bychom viděli Ježíše.“
Filip šel a řekl to Ondřejovi; Ondřej a Filip pak šli a pověděli to Ježíšovi. Ježíš jim na to řekl:
„Přišla hodina, kdy Syn člověka bude oslaven. Amen, amen, pravím vám: Jestliže pšeničné zrno nepadne do země a neodumře, zůstane samo; odumře-li však, přinese hojný užitek.“

Viz Jan 12,20-33


Nakonec se ani nedovíme, jak to s těmi pohany dopadlo. Viděli Ježíše anebo odešli s prázdnou? Proč nás tak evangelista napíná, když pak ani nedovypráví to, co načal?! Odpověď na otázku, zda se pohané setkali s Ježíšem či ne, nezná evangelista, ale my. Těmi „pohany“ jsme totiž my. My všichni jsme potomci nežidovských národů, pro které přišel Spasitel též. My ale nemáme možnost dotknout se Ježíše „z masa a kostí“, naše jediná cesta k „Synu člověka“, který nám otevírá věčný život, vede přes apoštoly. Jistě, ne přes Filipa z Betsaidy nebo Ondřeje, ale skrze jejich nástupce, kteří už po tisíce generací věrně předávají poselství evangelia dál. A jejich prostřednictvím se nám dostává téže odpovědi, jaké se dostalo těm pohanům, kteří se ve jménu všech svých „potomků“ obrátili na Filipa a Ondřeje. Na první pohled se sice zdá, jako by Ježíš na jejich prosbu vůbec nereagoval, a začal mluvit o něčem úplně jiném. Pokud se však zaposloucháme pozorněji, zjistíme, že Ježíš odpovídá zcela přesně jim i nám, tak jako všem, kteří ho kdykoliv budou chtít vidět. Odpovídá jim i nám, že „místo“, kde ho můžeme nejen vidět, ale i následovat a být s ním, není kdesi tam „nahoře“, kde se podle představ tohoto světa „kuchtí“ velká sláva, ale dole – tam, kde padají zrna ochotná odumřít, aby předala život dál. Evangelista tedy nepřináší rozuzlení, zda pohané Ježíše uviděli, nebo neuviděli. Nechává prostor našemu řešení a našemu rozhodnutí, zda Ježíše najdeme a uvidíme…

Zdroj: http://www.paulinky.cz

Změny na webu:

31. 01. 2018

08. 01. 2018

  • Velká aktualizace vzhledu

17. 12. 2017

10. 12. 2017

03. 09. 2017


Farnost Libina:
libina.farnost.cz

Farnost Oskava:
oskava.farnost.cz


Charita Šternberk:
sternberk.caritas.cz